دوره PTE

آزمون PTE یا نام کامل آن Pearson Tests of English امروزه یکی از آزمون های بین المللی زبان انگلیسی است که از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و از اینرو زبان آموزان بسیاری را به اخذ این مدرک سوق داده است. این آزمون همانند آزمون آیلتس در دو ماژول یعنی جنرال (General) و آکادمیک (Academic) برگزار می گردد. PTE آزمونی computer-based است و در بخش های امتحانی آن چهار مهارت اصلی یعنی صحبت کردن (Speaking)، گوش کردن (Listening)، خواندن (Reading) و نوشتن (Writing) مورد ارزیابی قرار می گیرند. این گواهینامه جهت تحصیل، مهاجرت یا کار در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. به تازگی انگلستان مدرک PTE را جهت ویزای انگلستان یا مهاجرت مورد تایید قرار داده است. مرکز خصوصی و تخصصی دکتر اسپیکو علاوه بر دوره های آمادگی آزمون های آیلتس و تافل جهت آمادگی آزمون PTE  نیز در کنار شما خواهد بود.

پلن های دوره PTE

خصوصی تک نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی PTE ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
ویژه
خصوصی تک نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی PTE ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓

پلن های دوره PTE

ویژه
خصوصی تک نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی PTE ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
خصوصی تک نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی PTE ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓