دوره PTE

آزمون PTE یا نام کامل آن Pearson Tests of English امروزه یکی از آزمون های بین المللی زبان انگلیسی است که از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و از اینرو زبان آموزان بسیاری را به اخذ این مدرک سوق داده است. این آزمون همانند آزمون آیلتس در دو ماژول یعنی جنرال (General) و آکادمیک (Academic) برگزار می گردد. PTE آزمونی computer-based است و در بخش های امتحانی آن چهار مهارت اصلی یعنی صحبت کردن (Speaking)، گوش کردن (Listening)، خواندن (Reading) و نوشتن (Writing) مورد ارزیابی قرار می گیرند. این گواهینامه جهت تحصیل، مهاجرت یا کار در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. به تازگی انگلستان مدرک PTE را جهت ویزای انگلستان یا مهاجرت مورد تایید قرار داده است.

دکتر اسپیکو با تخصص ویژه خود در دوره های آمادگی آزمون های آیلتس و تافل جهت آمادگی آزمون PTE  نیز شما را در فراگیری چهار مهارت اصلی به سرعت و در کوتاه مدت به نقطه هدف می رساند.  همراهی تیمی متخصص که در شناخت تمامی جنبه های این آزمون و اخذ نمرات بالای آن تبحر ویژه ای دارند بی شک نقطه قوت این دوره ها می باشند. این تیم به صورت کاملا تخصصی و بر اساس پلن های ویژه کوتاه مدت طی دوره زمانی کوتاهی شما را در نیل به نقطه مورد نظر همراهی نموده بطوریکه به راحتی موفق به اخذ این مدرک و به طور ویژه نمرات بالای آن خواهید گردید.

نمره 42 تا62

خصوصی تک نفره
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
ویژه
خصوصی تک نفره
دوره 4 ماهه ✓
130 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓

نمره 62 تا 82

خصوصی تک نفره
دوره 9 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
ویژه
خصوصی تک نفره
دوره 7 ماهه ✓
200 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓

نمره 42 تا 62

ویژه
خصوصی تک نفره
دوره 4 ماهه ✓
130 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
خصوصی تک نفره
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓

نمره 62 تا 82

ویژه
خصوصی تک نفره
دوره 7 ماهه ✓
200 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
خصوصی تک نفره
دوره 9 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓