آیلتس آکادمیک (IELTS Academic)

دوره آیلتس آکادمیک دکتر اسپیکو دوره ای جامع و تخصصی است که جهت آمادگی سریع و کامل شما در چهار مهارت Speaking, Listening, Writing ,Reading طراحی شده است. شما در این دوره‌ با بهره گیری از تکنیک نوین آموزش زبان انگلیسی و پس از طی پلن زمانی مشخص به سطح مطلوب و نهایی آمادگی جهت شرکت در این آزمون خواهید رسید. شما در این دوره جامع به تمامی جنبه‌های آزمون آیلتس از جمله تکنیک های  منحصر به فرد جهت کسب نمره، چهارچوب آزمون، زمانبندی و ایده پردازی در این آزمون تسلط پیدا خواهید نمود.

در کنار فراگیری مهارت های چهارگانه آیلتس، برگزاری آزمون شبیه ساز آیلتس یا آزمون Mock، پشتیبانی ویژه از زبان آموز همچنین ورکشاپ های ویژه بررسی و مرور نکات آیلتس آکادمیک از جمله امتیازات استثنایی محسوب می گردند که برای شما به عنوان شرکت کننده در این دوره لحاظ گردیده است. لازم به ذکر است که ثبت نام در ورکشاپ های دکتر اسپیکو برای زبان آموزان این مجموعه بطور رایگان انجام می پذیرد و این در حالیست که زبان آموزانی با سطح زبانی متوسط و یا پیشرفته که بطور آزاد در ورکشاپ ها شرکت کنند، مشمول پرداخت هزینه 80000 تومانی می گردند که در صفحه ورکشاپ ها نیز قابل مشاهده است. از اینرو این امتیاز ویژه مخصوص شماست تا با حضور در این ورکشاپ های رایگان و جذاب، سرعت نیل به نقطه نهایی را دوچندان نمایید.

پلن های آیلتس آکادمیک

پلن کلاس گروهی 7 نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 5 نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
VIP
پلن کلاس خصوصی
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓

پلن های آیلتس آکادمیک

پلن کلاس گروهی 7 نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 5 نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
VIP
پلن کلاس خصوصی
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓