آیلتس آکادمیک (IELTS Academic)

دوره آیلتس آکادمیک دکتر اسپیکو دوره ای جامع و تخصصی است که جهت آمادگی سریع و کامل شما در چهار مهارت Speaking, Listening, Writing ,Reading طراحی شده است. شما در این دوره‌ با بهره گیری از تکنیک نوین آموزش تلفیقی دکتر اسپیکو به نام OC و پس از طی پلن زمانی مشخص که با طرح ریزی ویژه مختص به هر زبان آموز همراه می باشد با سرعتی چشمگیر به سطح مطلوب و نهایی آمادگی جهت شرکت در این آزمون خواهید رسید. شما در این دوره جامع و تضمینی به تمامی جنبه‌های آزمون آیلتس از جمله تکنیک های اعجاب انگیز و منحصر به فرد جهت کسب نمره 7 و بالاتر آیلتس آکادمیک، چهارچوب آزمون، زمانبندی، ایده پردازی، و کلیدهای مخفی در این آزمون تسلط پیدا خواهید نمود.

در کنار فراگیری سریع مهارت های چهارگانه آیلتس توسط دکتر اسپیکو و تیم اساتید خارجی آنلاین، یک مشاور و کارشناس ویژه زبانی شما را در برنامه ریزی دقیق و هدفمند و انتقال آن به تیم اساتید یاری می نماید. برگزاری آزمون شبیه ساز آیلتس یا آزمون Mock، پشتیبانی ویژه از زبان آموز در ساعات عدم حضور در کلاس و همچنین ورکشاپ های هفتگی ویژه بررسی و مرور نکات آیلتس آکادمیک از جمله امتیازات استثنایی محسوب می گردند که برای شما به عنوان شرکت کننده در این دوره لحاظ گردیده است. لازم به ذکر است که ثبت نام در ورکشاپ های هفتگی دکتر اسپیکو برای زبان آموزان این مجموعه بطور رایگان انجام می پذیرد و این در حالیست که زبان آموزانی با سطح زبانی متوسط و یا پیشرفته که هر هفته بطور آزاد در ورکشاپ های هفتگی شرکت می کنند، مشمول پرداخت هزینه 80000 تومانی می گردند که در صفحه ورکشاپ ها نیز قابل مشاهده است. از اینرو این امتیاز ویژه مخصوص شماست تا با حضور در این ورکشاپ های رایگان و جذاب، سرعت نیل به نقطه نهایی را دوچندان نمایید.

پلن های آیلتس نمره 5.5 تا 6.5

پلن گروهی 5 تا 7 نفره 13500000 تومان هر نفر
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
پلن خصوصی 3 تا 4 نفره 18,750,000 تومان هر نفر
دوره 4 ماهه ✓
125 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
VIP
خصوصی تک نفره 30,000,000 تومان
دوره 3 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✓
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✓

پلن های آیلتس نمره 7 تا 8

پلن گروهی 5 تا 7 نفره 19,500,000 تومان هر نفر
دوره 10 ماهه ✓
170 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
پلن خصوصی 3 تا 4 نفره 25,000,000 تومان هر نفر
دوره 8 ماهه ✓
200 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
VIP
خصوصی تک نفره 45,000,000 تومان
دوره 6 ماهه ✓
250 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✓
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✓

پلن های آیلتس نمره 5.5 تا 6.5

VIP
خصوصی تک نفره 30,000,000 تومان
دوره 3 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✓
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✓
پلن خصوصی 3 تا 4 نفره 18,750,000 تومان هر نفر
دوره 4 ماهه ✓
125 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
پلن گروهی 5 تا 7 نفره 13,500,000 تومان هر نفر
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘

پلن های آیلتس نمره 7 تا 8

VIP
خصوصی تک نفره 45,000,000 تومان
دوره 6 ماهه ✓
250 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✓
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✓
پلن خصوصی 3 تا 4 نفره 25,000,000 تومان هر نفر
دوره 8 ماهه ✓
200 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
پلن گروهی 5 تا 7 نفره 19,500,000 تومان هر نفر
دوره 10 ماهه ✓
170 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘