آیلتس آکادمیک (IELTS Academic)

دوره آیلتس آکادمیک دکتر اسپیکو دوره ای جامع و تخصصی است که جهت آمادگی سریع و کامل شما در چهار مهارت Speaking, Listening, Writing ,Reading طراحی شده است. شما در این دوره‌ با بهره گیری از تکنیک نوین آموزش تلفیقی دکتر اسپیکو به نام OC و پس از طی پلن زمانی مشخص که با طرح ریزی ویژه مختص به هر زبان آموز همراه می باشد با سرعتی چشمگیر به سطح مطلوب و نهایی آمادگی جهت شرکت در این آزمون خواهید رسید. شما در این دوره جامع و تضمینی به تمامی جنبه‌های آزمون آیلتس از جمله تکنیک های اعجاب انگیز و منحصر به فرد جهت کسب نمره 7 و بالاتر آیلتس آکادمیک، چهارچوب آزمون، زمانبندی، ایده پردازی، و کلیدهای مخفی در این آزمون تسلط پیدا خواهید نمود.

در کنار فراگیری سریع مهارت های چهارگانه آیلتس توسط دکتر اسپیکو و تیم اساتید خارجی آنلاین، یک مشاور و کارشناس ویژه زبانی شما را در برنامه ریزی دقیق و هدفمند و انتقال آن به تیم اساتید یاری می نماید. برگزاری آزمون شبیه ساز آیلتس یا آزمون Mock، پشتیبانی ویژه از زبان آموز در ساعات عدم حضور در کلاس و همچنین ورکشاپ های هفتگی ویژه بررسی و مرور نکات آیلتس آکادمیک از جمله امتیازات استثنایی محسوب می گردند که برای شما به عنوان شرکت کننده در این دوره لحاظ گردیده است. لازم به ذکر است که ثبت نام در ورکشاپ های هفتگی دکتر اسپیکو برای زبان آموزان این مجموعه بطور رایگان انجام می پذیرد و این در حالیست که زبان آموزانی با سطح زبانی متوسط و یا پیشرفته که هر هفته بطور آزاد در ورکشاپ های هفتگی شرکت می کنند، مشمول پرداخت هزینه 80000 تومانی می گردند که در صفحه ورکشاپ ها نیز قابل مشاهده است. از اینرو این امتیاز ویژه مخصوص شماست تا با حضور در این ورکشاپ های رایگان و جذاب، سرعت نیل به نقطه نهایی را دوچندان نمایید.

پلن های آیلتس نمره 5.5 تا 6.5

پلن کلاس گروهی 7 نفره
دوره 6 ماهه ✓
110 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 5 نفره
دوره 6 ماهه ✓
130 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
VIP
پلن کلاس خصوصی
دوره 5 ماهه ✓
140 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓

پلن های آیلتس نمره 7 تا 8

پلن کلاس گروهی 7 نفره
دوره 10 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 5 نفره
دوره 9 ماهه ✓
170 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
VIP
پلن کلاس خصوصی
دوره 7 ماهه ✓
180 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓

پلن های آیلتس نمره 5.5 تا 6.5

VIP
پلن کلاس خصوصی
دوره 5 ماهه ✓
140 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓
پلن کلاس گروهی 5 نفره
دوره 6 ماهه ✓
130 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 7 نفره
دوره 6 ماهه ✓
110 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘

پلن های آیلتس نمره 7 تا 8

VIP
پلن کلاس خصوصی
دوره 7 ماهه ✓
180 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓
پلن کلاس گروهی 5 نفره
دوره 9 ماهه ✓
170 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 7 نفره
دوره 10 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس آکادمیک ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘