آیلتس جنرال (IELTS General)

آزمون آیلتس جنرال (IELTS General) عمدتا به زندگی و کارهای روزمره همچون موقعیت های اجتماعی یا  موقعیت های مرتبط با محیط شغلی مربوط می گردد. در این آزمون چهار مهارت ریدینگ Reading، رایتینگ Writing، لیسنینگ Listening، اسپیکینگ Speaking مورد ارزیابی قرار می گیرد که در دو بخش لیسنیگ و اسپیکینگ مشابه آزمون آیلتس آکادمیک است  اما در بخش ریدینگ و رایتینگ از نظر نوع محتوا و موضوع تفاوت دارند.

این آزمون مناسب افرادی با مقاصد زیر است:

  • مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان
  • وارد شدن به فرصت های شغلی دیگر در کشور خود
  • تحصیل یا آموزش در سطح پایین تر از تحصیلات آکادمیک
  • آموزش مرتبط با حرفه ای خاص در کشورهای انگلیسی زبان

ما در مرکز دکتر اسپیکو به صورت تخصصی و تضمینی و با تیمی ویژه با تکیه بر نکات طلایی و کاربردی آزمون آیلتس جنرال سطح زبان آموز را با توجه به الگوهای یادگیری افراد تدوین و ظرف مدت کوتاهی زبان آموز را به نقطه دلخواه و نمره مورد نظر آزمون می رسانیم. در این دوره شما با استفاده از تکنیک های موثر در کسب نمره بالای آیلتس (نمره 7 آیلتس و بالاتر) که تخصص ویژه ماست، ظرف مدت کوتاه و بطور چشمگیری قادر به مکالمه روان و بی نقص، ارائه پاسخ های دارای چهارچوب زمانی و پر محتوا، نگارش انشا و انواع نامه ها، درک شنیداری فیلم و لیسنینگ های متنوع، درک مطلب و یافتن سریع کلیدواژه ها خواهید بود.

موارد تسلط کامل زبان آموز در پایان این دوره:

  • تلفظ و نحوه صحیح مکالمه و پاسخدهی در آزمون آیلتس جنرال
  • تفاوت واژه ها، عبارات و ساختارها در مکالمه و نوشتار انگلیسی
  • مکالمه انگلیسی روان و استفاده از ساختارهای صحیح در اسپیکینگ
  • شیوه های نگارش، ایده پردازی، و انواع نامه نگاری در بخش رایتینگ
  • نکات کلیدی درک مطلب، تندخوانی متون و کلید واژه ها در بخش ریدینگ
  • انواع لهجه های کاربردی انگلیسی و بهبود چشمگیر شنیدار در بخش لیسنینگ

پلن های آیلتس نمره 5.5 تا 6.5

پلن کلاس گروهی 7 نفره
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 5 نفره
دوره 6 ماهه ✓
125 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
VIP
پلن کلاس خصوصی
دوره 5 ماهه ✓
135 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓

پلن های آیلتس نمره 7 تا 8

پلن کلاس گروهی 7 نفره
دوره 10 ماهه ✓
140 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 5 نفره
دوره 9 ماهه ✓
160 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
VIP
پلن کلاس خصوصی
دوره 7 ماهه ✓
175 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓

پلن های آیلتس نمره 5.5 تا 6.5

پلن کلاس خصوصی
دوره 5 ماهه ✓
135 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓
پلن کلاس گروهی 5 نفره
دوره 6 ماهه ✓
125 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 7 نفره
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘

پلن های آیلتس نمره 7 تا 8

پلن کلاس خصوصی
دوره 7 ماهه ✓
175 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓
پلن کلاس گروهی 5 نفره
دوره 9 ماهه ✓
160 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
پلن کلاس گروهی 7 نفره
دوره 10 ماهه ✓
140 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘