آیلتس جنرال (IELTS General)

آزمون آیلتس جنرال (IELTS General) عمدتا به زندگی و کارهای روزمره همچون موقعیت های اجتماعی یا  موقعیت های مرتبط با محیط شغلی مربوط می گردد. در این آزمون چهار مهارت ریدینگ Reading، رایتینگ Writing، لیسنینگ Listening، اسپیکینگ Speaking مورد ارزیابی قرار می گیرد که در دو بخش لیسنیگ و اسپیکینگ مشابه آزمون آیلتس آکادمیک است  اما در بخش ریدینگ و رایتینگ از نظر نوع محتوا و موضوع تفاوت دارند.

این آزمون مناسب افرادی با مقاصد زیر است:

  • مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان
  • وارد شدن به فرصت های شغلی دیگر در کشور خود
  • تحصیل یا آموزش در سطح پایین تر از تحصیلات آکادمیک
  • آموزش مرتبط با حرفه ای خاص در کشورهای انگلیسی زبان

ما در مرکز دکتر اسپیکو به صورت تخصصی و تضمینی و با تیمی ویژه با تکیه بر نکات طلایی و کاربردی آزمون آیلتس جنرال سطح زبان آموز را با توجه به الگوهای یادگیری افراد تدوین و ظرف مدت کوتاهی زبان آموز را به نقطه دلخواه و نمره مورد نظر آزمون می رسانیم. در این دوره شما با استفاده از تکنیک های موثر در کسب نمره بالای آیلتس (نمره 7 آیلتس و بالاتر) که تخصص ویژه ماست، ظرف مدت کوتاه و بطور چشمگیری قادر به مکالمه روان و بی نقص، ارائه پاسخ های دارای چهارچوب زمانی و پر محتوا، نگارش انشا و انواع نامه ها، درک شنیداری فیلم و لیسنینگ های متنوع، درک مطلب و یافتن سریع کلیدواژه ها خواهید بود.

موارد تسلط کامل زبان آموز در پایان این دوره:

  • تلفظ و نحوه صحیح مکالمه و پاسخدهی در آزمون آیلتس جنرال
  • تفاوت واژه ها، عبارات و ساختارها در مکالمه و نوشتار انگلیسی
  • مکالمه انگلیسی روان و استفاده از ساختارهای صحیح در اسپیکینگ
  • شیوه های نگارش، ایده پردازی، و انواع نامه نگاری در بخش رایتینگ
  • نکات کلیدی درک مطلب، تندخوانی متون و کلید واژه ها در بخش ریدینگ
  • انواع لهجه های کاربردی انگلیسی و بهبود چشمگیر شنیدار در بخش لیسنینگ

پلن های آیلتس نمره 5.5 تا 6.5

پلن گروهی 5 تا 7 نفره 11,500,000 تومان هر نفر
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
پلن خصوصی 3 تا 4 نفره 15,500,000 تومان هر نفر
دوره 4 ماهه ✓
125 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
VIP
خصوصی تک نفره 27,000,000 تومان
دوره 3 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✓
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✓

پلن های آیلتس نمره 7 تا 8

پلن گروهی 5 تا 7 نفره 17,500,000 تومان هر نفر
دوره 10 ماهه ✓
140 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
پلن خصوصی 3 تا 4 نفره 22,500,000 تومان هر نفر
دوره 8 ماهه ✓
170 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
VIP
خصوصی تک نفره 38,000,000 تومان
دوره 6 ماهه ✓
200 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✓
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✓

پلن های آیلتس نمره 5.5 تا 6.5

خصوصی تک نفره 27,000,000 تومان
دوره 3 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✓
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✓
پلن خصوصی 3 تا 4 نفره 18,750,000 تومان هر نفر
دوره 4 ماهه ✓
125 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
پلن گروهی 5 تا 7 نفره 11,500,000 تومان هر نفر
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘

پلن های آیلتس نمره 7 تا 8

خصوصی تک نفره 38,000,000 تومان
دوره 6 ماهه ✓
200 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✓
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✓
پلن خصوصی 3 تا 4 نفره 22,500,000 تومان هر نفر
دوره 8 ماهه ✓
170 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘
پلن گروهی 5 تا 7 نفره 17,500,000 تومان هر نفر
دوره 10 ماهه ✓
140 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین اساتید بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت آیلتس جنرال ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی در وبسایت دکتراسپیکو ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط اساتید خارجی ✘
طراحی و تصحیح آزمون های mock توسط اساتید خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز توسط اساتید خارجی ✘