دوره تلفظ

در این دوره مهارت‌های تلفظ انگلیسی و راه‌های درک شنیداری صحیح و شیوه صحیح تلفظ در مکالمات بین المللی مورد بحث قرار می‌گیرد.در دنیای امروز نیاز به درک شنیداری و همچنین تلفظ صحیح به زبان مورد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر برای ارتباط صحیح و قابل فهم شما نیاز به فهمیدن و قابل فهم بودن غیر انگلیسی زبان ها دارید.با این حال تنوع لهجه‌ها قابل احترام است .

در این دوره ویژه شما ویژگی های تلفظی مهم برای فهم متقابل را فرا خواهید گرفت و همچنین با گوش دادن به لهجه های مختلف از سرتاسر دنیا فهم راحت تری خواهید داشت . در پایان این دوره تلفظ انگلیسی شما به نحو چشمگیری پیشرفت خواهد نمود به طوری که از اعتماد به نفس بیشتری در ارتباط با خارجی زبان ها برخوردار خواهید بود.

مطالب دوره:

  • مفاهیم درک و باورپذیری و هویت در تلفظ انگلیسی
  • اهداف شخصی برای تلفظ انگلیسی
  • حروف صدادار
  • حروف بی صدا
  • جنبه‌های مختلف تلفظ شامل تکیه به لحن
  • لهجه انگلیسی
  • ارزیابی تلفظ انگلیسی