دوره های انگلیسی برای مقاصد خاص

هدف ما ارتقای سطح دانش زبانی و واژگان و اصطلاحات مربوط به حیطه تخصصی هر شخص می باشد .شما با گذراندن این دوره ها در حیطه خود به سطح بالای دانش زبانی خواهید رسید.به طوری که قادر خواهید بود به راحتی ارتباط لازم را برقرار نمایید .طول این دوره ها متنوع می‌شود لذا با انتخاب حیطه تخصصی خود از زمان و طول دوره مطلع خواهید شد.