دوره ویژه مهاجرت

این دوره مختص متقاضیانی است که قصد مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان یا غیر انگلیسی زبان را دارند . در این دوره تلاش می‌شود با تمرکز بر روی جنبه های کلیدی زندگی روزمره در کشور مقصد زبان آموز را به سطح مطلوب دانش ارتباطات روزمره و رسمی برساند.