تربیت و اعزام مترجم شفاهی

دوره تربیت مترجم مختص زبان آموزانی است که زبان انگلیسی را در سطح پیشرفته فرا گرفته اند و تسلط کامل به جنبه های زبانی دارند. این دوره شامل ترجمه شفاهی می‌شود با موقعیت های مختلف در آن شبیه سازی می شود. ضمن اینکه تکنیک ها و نکات ترجمه شفاهی در کنفرانس و سمینار ورزش و اقتصادی را شامل می گردد. مترجمان برتر با صلاحدید مرکز دکتر اسپیکو و هماهنگی های لازم به برخی سمینارها، همایش ها و رویدادهای ورزشی بین المللی در سرتاسر ایران اعزام می گردند .