دوره تافل

آزمون تافل (TOEFL) در زمره  محبوب ترین آزمون های بین المللی زبان انگلیسی است که  همانند آزمون آیلتس میزان توانایی زبان آموز را در چهار مهارت ریدینگ  Reading، رایتینگ  Writing، لیسنینگ  Listening ، اسپیکینگ  Speaking مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. شاید به رسمیت شناخته شدن آن در بیش از 10000 دانشگاه، دانشکده و موسسه در 130 کشور جهان و به طور ویژه در کشورهایی همچون کانادا و آمریکا خود گواهی بر همین امر است. شما نیز می توانید با اخذ این مدرک و نمره موردنیاز آن فرصت های تحصیلی و شغلی زیادی را در برابر خود ایجاد کرده و آینده ای روشن تر برای خود ترسیم نمایید. دکتر اسپیکو با سابقه 6 ساله در برگزاری دوره های ویژه تافل و آیلتس و همچنین تجاربی گرانقدر در ارائه راهکارها و تکنیک های دقیق و به روز شما را به اخذ این مدرک و  نمره مورد نیاز آن می رساند.  ما با طرحی جامع در تقویت مهارت های پیشرفته زبانی و نحوه ارائه آن در هر چهار مهارت و در کنار آن همکاری اساتید خارجی در دکتر اسپیکو شما را در نیل به این هدف تا نقطه نهایی همراهی خواهیم نمود.

پلن های دوره تافل

خصوصی تک نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
ویژه
خصوصی تک نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓

پلن های دوره تافل

ویژه
خصوصی تک نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
خصوصی تک نفره
هزینه و ساعات آموزش پس از جلسه تعیین سطح ✓
ورکشاپ های تخصصی تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد پشتیبان ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓