دوره تافل

آزمون تافل (TOEFL) در زمره  محبوب ترین آزمون های بین المللی زبان انگلیسی است که  همانند آزمون آیلتس میزان توانایی زبان آموز را در چهار مهارت ریدینگ  Reading، رایتینگ  Writing، لیسنینگ  Listening ، اسپیکینگ  Speaking مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. شاید به رسمیت شناخته شدن آن در بیش از 10000 دانشگاه، دانشکده و موسسه در 130 کشور جهان و به طور ویژه در کشورهایی همچون کانادا و آمریکا خود گواهی بر همین امر است. شما نیز می توانید با اخذ این مدرک و نمره موردنیاز آن فرصت های تحصیلی و شغلی زیادی را در برابر خود ایجاد کرده و آینده ای روشن تر برای خود ترسیم نمایید. دکتر اسپیکو با سابقه 6 ساله در برگزاری دوره های ویژه تافل و آیلتس و همچنین تجاربی گرانقدر در ارائه راهکارها و تکنیک های دقیق و به روز شما را به اخذ این مدرک و  نمره مورد نیاز آن می رساند.  ما با طرحی جامع در تقویت مهارت های پیشرفته زبانی و نحوه ارائه آن در هر چهار مهارت و در کنار آن همکاری اساتید خارجی در دکتر اسپیکو شما را در نیل به این هدف تا نقطه نهایی همراهی خواهیم نمود.

نمره تافل 79 تا 93

خصوصی تک نفره
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
ویژه
خصوصی تک نفره
دوره 4 ماهه ✓
130 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓

نمره تافل 94 تا 114

خصوصی تک نفره
دوره 9 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘
ویژه
خصوصی تک نفره
دوره 7 ماهه ✓
200 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓

نمره تافل 79 تا 93

ویژه
خصوصی تک نفره
دوره 4 ماهه ✓
130 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓
خصوصی تک نفره
دوره 6 ماهه ✓
100 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘

نمره تافل 94 تا 114

ویژه
خصوصی تک نفره
دوره 7 ماهه ✓
200 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✓
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت تافل ✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✓
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✓
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✓
خصوصی تک نفره
دوره 9 ماهه ✓
150 ساعت آموزش حضوری ✓
پشتیبانی آنلاین استاد بین المللی ✘
ورکشاپ های تخصصی چهار مهارت تافل✓
شبیه سازی آزمون اصلی ✓
آزمون های حضوری mock ✓
آزمون های آنلاین mock هفتگی ✓
آزمون آنلاین (mock) اسپیکینگ توسط استاد خارجی ✘
پشتیبانی و همراهی در ساعات خارج از آموزش ✘
جلسات رفع اشکال هفتگی ✓
تحلیل و کامنتینگ اسپیکینگ و رایتینگ زبان آموز ✘