دوره آمادگی آیلتس

این دوره شامل 4 مهارت اصلی Speaking ,Listening ,Reading ,Writing می شود که زبان آموز را با توجه به الگوهای یادگیری فردی به سطح موردنظر جهت شروع دوره آیلتس می رساند. در طی این دوره مجموعه ای از تکنیک ها برای فراگیری مهارت ها به کار می روند که زبان آموز پس از طی آن آمادگی شروع دوره آیلتس را پیدا کند.

این دوره به دو صورت فردی و گروهی برگزار میگردد و زبان آموزان به دو سطح Elementary و Pre intermediate تقسیم بندی می شوند. طول دوره هر یک از سطح ها 3 الی 4 ماه می باشد که بر اساس ارزیابی صورت گرفته در جلسه تعیین سطح به دوره مورد نظر اختصاص می یابد. تکالیف مستمر، پشتیبانی، ورکشاپ و همچنین آزمون های کلاسی و حضوری از جمله مزایای این دوره فشرده برای رسیدن به سطح مورد نظر جهت حضور در دوره های اصلی آیلتس می باشند.