آدرس

گرگان ، بلوار ناهارخوران، عدالت ۵۷، مجتمع یلدا

ایمیل

doctorspeako@gmail.com

شماره همراه مرکز


09392722771

شماره تماس مرکز

017-32557654